Privatlivspolitik er din tryghed her


Den nyeste databeskyttelsesforordning (GDPR) som EU har vedtaget, giver dig en bedre beskyttelse af dine persondata.
De nye regler trådte i kraft den 25. maj 2018.

Ejeren af virksomheden er den dataansvarlige for de persondata der behandles, når du er klient hos Din Krop i Centrum og benytter virksomhedens services.

KONTAKT
Vicki D. Kristensen
Kongens Vænge 9
3400 Hillerød
Cvr. 32818366
Mail: info@dkic.dk

Hos Din Krop i Centrum har du garanti for overholdelse af de nye EU regler om beskyttelse af personfølsomme data.

FØLGENDE PERSONDATA INDSAMLES OG OPBEVARES
- Navn, mobil, mail og fødselsdato
- Aldrig cpr pr.

Formål
Når du er klient hos Din Krop i Centrum behandler jeg modtagne persondata med det formål at kunne opfylde bogføringslovens regler og sende faktura pr. e-mail.

E-mailadresser bliver kun brugt efter markedsføringslovens regler.

Alle personfølsomme data på klienter og andre relationer, forbundet med Din Krop i Centrum er forsvarligt beskyttet.

Persondata slettes i henhold til forældelsesloven og regnskabs- og bogføringslovgivningen.

DINE RETTIGHEDER
Du har ret til indsigt i oplysningerne eller til at komme med en indsigelse.

Skulle det være tilfældet, kan du skrive til info@dkic.dk.
Når jeg har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten, for at sikre jeg ikke udleverer persondata til uvedkommende, vil du høre fra mig.

Retten til indsigt
Du har ret til at bede om indsigt i dine persondata.

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i min behandling af dine persondata.
Om en indsigelse efterleves, vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning
Du har ret til at bede om jeg begrænser dine persondata, hvis du ikke ønsker alle de registrerede data skal indgå.

Retten til at bede om sletning
Du har ret til at bede om, at oplysninger bliver slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse oplysninger ikke kan slettes, fordi det strider mod lovgivningen, eller hvis aftale og formål giver mig ret til at opbevare persondata.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de persondata jeg behandler være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret dine persondata i et maskinlæsbart format.

Retten til at trække samtykke tilbage
Har du underskrevet en samtykkeerklæring, kan du til enhver tid trække den tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Du er altid velkommen til at henvende dig til Din Krop i Centrum, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over opbevaring og behandling af dine persondata. Hvis du ikke er tilfreds med mit svar, kan du klage til Datatilsynet.
Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

TAVSHEDSPLIGT
Din Krop i Centrum er underlagt tavshedspligt og etiske regler i henhold til Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter.